Argadela

Diseño web
Identidad
Print
Todos

Argadela é un proxecto de creatividade audiovisual xoven e dinámico en pleno proceso de crecemento dende a súa creación en A Coruña fundado por Clara e Gutier, dous xóvenes apasionados e comprometidos co sector.
A súa marcada filosofía e valores de marca como a forza e enerxía feminina, eran pilares base a respetar en todo o desenvolvemento da imaxe corporativa, reflexándose nunha paleta cromática viva e contrastada que consigue un efecto de continuidade en tódolos elementos deseñados: tarxetas, carpetas e tote-bags entre outros.

Durante o deseño do logo, crease tamén elementos gráficos que aportan unidade nunha gráfica creativa e dinámica que transmite a frescura propia do proxecto e os seus fundadores.

Para o proceso de deseño de marca, tívose en conta a orixe do propio naming. Argadela, a adaptación ó feminino de "argadelo", unha palabra de idioma galego que fai referencia a unha ferramenta con armazón xiratorio de madeira 1ue serve para desenredar e converter as madeixas de fío ou lá en nobelo. Como símil desta ferramenta, enténdes que a produción e creación audiovisual, desgrana, edita e converte material e conceptos nunha peza audiovisual final.

A propia fisionomía da ferramenta aproveita para facer un guiño no propio deseño usando as formas básicas xeométricas como son os círculos.

O resultado, unha imaxe corporativa que aúna fortes valores de marca cunha destacadas personalidade e fácilmente recoñecible.
Diseño de tarjetas de visita para Argadela
Diseño de Presupuesto para la productora Argadela
tipografía corporativa para proyecto Argadela
Retoque de imagen con los colores corporativos de Argadela
Tote bag con los colores de la marca de argaleda
diseño de Flyer con los servicios de la productora Página web responsive co los servicios de la productora coruñesa Círculos de colores que forman la identidad de marca
Política de cookies ·