Portada libro "Místicos, científicos y demás bípedos"

Todos
Editorial
Print

Deseño para a cuberta do libro "Místicos, científicos y demás bípedos" escrito por José Manuel Vidal Sanjurjo.

Tanto no ensaio como no deseño de portada, conxúganse o misticismo, a ciencia e a relixión a través dos símbolos que representan a cada unha delas para formar unha imaxe impactante cunha estética de collage.

Diseño de imagen de portada para libro sobre ciencia
Ilustración de ojo realizada a tinta y coloreada digitalmente
Diseño de cubiertas para el libro de ensayo
Maquetación y diseño interior para dos libros de un escritor coruñés
Política de cookies ·