Knitcreators

Identidad
Packaging
Diseño web

Proxecto de deseño de identidade corporativa e páxina web para Knitcreators, un taller situado en Perú e especializado na creación de pezas tinxidas e texidas a man seguindo as antigas habilidades artesanais na realización deste tipo de traballo manualmente, gracias a mans expertas con experiencia na manufactura das mellores fibras do mundo.

Ao igual que as súas peezas, o resultado da marca é delicado e transpórtanos aos trazos propios da fibra entrelazada para mostrar o traballo artesá do taller. A paleta de cores, reflexa a fascinación pola cor e o tinte das fibras, traballando nunha gama neutra e contrastada.

Diseño de patron de Knitcreators
Diseño de papeleria de marca
Paleta de colores corporativos Knitcreators
Diseño tarjeta corporativa
Maquetación catálogo
Ademais da marca, desenvólvense diferentes elementos para a correcta aplicación da marca como son etiquetas, deseño de packaging, catálogo e deseño de páxina web corporativa, logrando así uhna identidade corporativa consistente e á vez en equilibrio cos valores da empresa: a calidade e a artesanía.

O símbolo, permite crear patróns e composicións que funcionan como elementos gráficos que nos transportan ao mundo do texido a man.
Diseño de packaging Knitcreators
Diseño y maquetación catálogo
Política de cookies ·