Singular Markets

Diseño web
Todos
Print
Identidad
Editorial

Deseño de identidade visual e páxina web de Singular Markets, Corporate Real State, unha empresa que proporciona servicios de consultoria, soporte e xestión de grandes inversións inmobiliarias en mercados locais.

O resultado, é unha identidade que reflexa a singularidade do sector, un mercado exclusivo cun público obxetivo concreto. No deseño de marca, xógase con diferentes tonos de azul, que en combinación cunha tipografía consistente aportan elegancia e profesionalidade á marca, conseguindo así posicionarse nos límites que se buscaban dentro do ámbito inmobiliario.

Diseño logotipo para real State Coruña
Símbolo para la marca Singular Markets
Papelería corporativa de la marca Singular Markets
Maquetación y diseño de portadas de libro corporativo
Manual de identidad o brandbook en donde se especifican las características del diseño de la marca
aplicaciones de papelería para la marca Singular Markets
Uhna vez realizada a marca, lévase a cabo o deseño e desenvolvemento da páxina web corporativa en sintonía e respetando os conceptos iniciais; unha páxina web sinxela e de fácil navegación para clientes privados, cumplindo así os obxetivos de posicionamento.
Página web responsive para empresa de activos inmobiliarios
Adaptación de la página web a dispositivos móviles
Política de cookies ·